Chytrzy ludzie z Włocławka - idź no że weź bo dzieciory zjedzą -